Kolböra RF är ansluten till Svenska Ridsportförbundet vilket ger dig som medlem en olycksfallsförsäkring via ditt medlemskap.

Oycksfallsförsäkring för medlemmar

Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Det är en trygghet och en medlemsförmån som vi kan erbjuda dig via vår huvudsponsor Folksam.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

• aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening. 

• enskild ridning och träning.

• direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.

Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.

Den försäkring som tidigare ingick i tävlingslicensen har ersatts av den nya gemensamma olycksfallsförsäkringen med bättre villkor.

Mer om försäkringen kan du läsa på: https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/ridsport/idrottsforsakring


De ger ut sin tidning "Häst & Ryttare" till alla medlemmar och den kommer till dig direkt hem i brevlådan.


När du blir medlem hos Kolböra Ryttarförening godkänner du automatiskt att föreningen hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Mer om föreningens 
integritetspolicy finner du här.


Bli medlem i Kolböra Ryttarförening!

Som medlem i Kolböra RF är du välkommen att delta i föreningens aktiviteter gratis eller i vissa fall till kraftigt reducerat pris*. Du är även som medlem välkommen att komma med ideér och vara med och arrangera aktiviteter. Ju fler desto roligare. Tävlande medlemmar har möjlighet att få sin tävlingslicens sponsrad. Juniorer med 100% och seniorer med 50%.

 

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som händer i föreningen kan du göra det via vår hemsida www.kolbora.se eller gå med i vår facebook grupp.


Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 302-1151 eller via swish: 123 009 6446


Vid inbetalning ange:

- namn
- personnummer
- fullständig postadress
- e-postadress

De här uppgifterna sänds även via e-post till kolborarf@gmail.com

Medlemsavgift
1 januari - 31 december 2023: 
Junior (0-17) 330 kr
Senior (18-)  400 kr


Medlemsavgift betalas per kalenderår, oavsett när under året du blir medlem.

Medlemskap efter den 1 december gäller för innevarande och nästföljande kalenderår.


* För att ta del av de aktiviteter som erbjuds gratis eller till reducerat pris krävs det att man är registrerad medlem per det datum som inbjudan gått ut.